با ما ارتباط برقرار کن

تاریخ و زمان

:
:

It shows next to event time on the Single Event Page. You can enter notes such as timezone in this field.

Countdown Method

قابلیت نمایش

Repeating

:
:
Custom Days Repeating

Add certain days to event occurrence dates. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must be commensurate with the initial date. بیشتر بخوانید

:label: x
 • First
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Second
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Third
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Fourth
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Last
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
زمان وقوع

این رویداد پس از تکرار خاصی به پایان برسد. به عنوان مثال اگر شما آن را به 10 تنظیم کرده باشید، رویداد پس از 10 تکرار به پایان برسد.بیشتر بخوانید

زمانبندی

اضافه کردن روز جدید برای برنامه. به عنوان مثال اگر رویداد شما چند روز است، شما می‌توانید یک برنامه مختلف برای هر روز اضافه کنید!

روز جدید

اضافه کردن یک ردیف برنامه زمانبندی ساعتی
با حضور

رویداد اصلی مکان

جایگاه فروشگاه

یکی از مکان های ذخیره شده را انتخاب کنید یا یکی از زیر را درج کنید.بیشتر بخوانید

مثال: تالار شهر

مثال: تالار شهر ، منهتن ، نیویورک

Latitude/Longitude

If you leave the latitude and longitude empty, Modern Events Calendar tries to convert the location address to geopoint, Latitude and Longitude are the units that represent the coordinates at geographic coordinate system. To make a search, use the name of a place, city, state, or address, or click the location on the map to find lat long coordinates.Get Latitude and Longitude

پاک کردن تصویر

مکان‌های دیگر

اگر دوست دارید، می‌توانید مکان‌های اضافی علاوه بر مکان اصلی انتخاب کنید.

رویداد اصلی سازمان‌دهنده

سازمان دهنده

یکی از برگزارکنندگان ذخیره شده را انتخاب کنید یا یکی از زیر را درج کنید.بیشتر بخوانید

مثال: جان اسمیت

‫مثال: eg. +1 (234) 5678

مثال: info@tirgan.ca

مثال: https://tirgan.ca

پاک کردن تصویر

سازمان‌دهندگان دیگر

شما می‌توانید سازمان دهندگان اضافی به سازمان‌دهنده اصلی اضافه کنید.

Discount per user roles

Book All Occurrences

Interval Options

Show Booking Form Interval

You can show booking form only at certain times before event start. If you set this option to 30 then booking form will open only 30 minutes before starting the event! One day is 1440 minutes.

Automatic Approval

Last Few Tickets Percentage

صفحه سپاسگزاری

بلیت‌ها

ID: :i:
زمان شروع :
زمان پایان :
Private Description

You can show it on the email notifications by placing %%ticket_private_description%% into the email template.

قیمت

Insert 0 for free ticket. Only numbers please — Enter only the price without any symbols or characters. بیشتر بخوانید

برچسب قیمت

For showing on website. e.g. $15 بیشتر بخوانید

MinimumTicket

Set a number for the minimum ticket reservation possible

Stop selling ticket before event start.

Price per Date

فرم رزرو

Per Attendee Fields
 • چیدمان MEC Email حذف
 • چیدمان MEC Name حذف
 • چیدمان توافق

  حذف

  Instead of %s, the page title with a link will be show.

 • چیدمان متن

  حذف
 • چیدمان ایمیل

  حذف
 • چیدمان MEC Email حذف
 • چیدمان MEC Name حذف
 • چیدمان تلفن

  حذف
 • چیدمان تاریخ

  حذف
 • چیدمان فایل

  حذف
 • چیدمان ناحیه ی متن

  حذف
 • چیدمان چک باکس

  حذف
  • چیدمان دکمه رادیویی

   حذف
   • چیدمان کرکره

    حذف
    • چیدمان توافق

     حذف

     Instead of %s, the page title with a link will be show.

    • چیدمان پاراگراف حذف

     HTML and shortcode are allowed.

    • چیدمان حذف
    • Fixed Fields
    • چیدمان متن %%booking_field_:i:%%

     حذف
    • چیدمان ایمیل %%booking_field_:i:%%

     حذف
    • چیدمان تلفن %%booking_field_:i:%%

     حذف
    • چیدمان تاریخ %%booking_field_:i:%%

     حذف
    • چیدمان ناحیه ی متن %%booking_field_:i:%%

     حذف
    • چیدمان چک باکس %%booking_field_:i:%%

     حذف
     • چیدمان دکمه رادیویی %%booking_field_:i:%%

      حذف
      • چیدمان کرکره %%booking_field_:i:%%

       حذف
       • چیدمان توافق %%booking_field_:i:%%

        حذف

        Instead of %s, the page title with a link will be show.

       • چیدمان پاراگراف حذف

        HTML and shortcode are allowed.

       • چیدمان حذف
       • هزینه

        مقدار

        Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentage بیشتر بخوانید

        مقدار

        Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentage بیشتر بخوانید

        Ticket Variations / Options

        قیمت

        گزینه قیمت بیشتر بخوانید

        Maximum Per Ticket

        Maximum Per Ticket. Leave blank for unlimited. بیشتر بخوانید

        SEO Schema

        Following statuses are for informing search engines (Google, bing, etc) about your events so they can manage your events better. Therefore you can use these statuses to be more Search Engine Friendly.

        For active events!

        If you postponed an event then you can use this status!

        If you cancelled an event then you should select this status!

        For the events that moved online!

        پیام برای بازبین‌ها

        بهای بلیت

        دسته‌بندی‌ها

        لیبل

        رنگ رویداد

        برچسب‌ها

        با حضور

        Separate names with commas: Justin, Chris

        اتصال
        اشتراک در خبرنامه

        مشترک شوید