" />
با ما ارتباط برقرار کن
0

تاریخ و زمان

:
:

این بخش زمان رویداد را در صفحه نمایش می‌دهد. می‌توانید بازه زمانی و سایر موارد را مشخص کنید.

روزهای خاصی را به تاریخ وقوع رویداد اضافه کنید.

:label: x
زمان وقوع

این رویداد پس از تکرار خاصی به پایان برسد. به عنوان مثال اگر شما آن را به 10 تنظیم کرده باشید، رویداد پس از 10 تکرار به پایان برسد.بیشتر بخوانید

زمانبندی

اضافه کردن روز جدید برای برنامه. به عنوان مثال اگر رویداد شما چند روز است، شما می‌توانید یک برنامه مختلف برای هر روز اضافه کنید!

روز جدید

اضافه کردن یک ردیف برنامه زمانبندی ساعتی
با حضور

رویداد مکان

جایگاه فروشگاه

یکی از مکان های ذخیره شده را انتخاب کنید یا یکی از زیر را درج کنید.بیشتر بخوانید

مثال: تالار شهر

مثال: تالار شهر ، منهتن ، نیویورک

Latitude/Longitude

If you leave the latitude and longitude empty, Modern Events Calendar tries to convert the location address to geopoint, Latitude and Longitude are the units that represent the coordinates at geographic coordinate system. To make a search, use the name of a place, city, state, or address, or click the location on the map to find lat long coordinates.Get Latitude and Longitude

پاک کردن تصویر

مکان‌های دیگر

اگر دوست دارید، می‌توانید مکان‌های اضافی علاوه بر مکان اصلی انتخاب کنید.

رویداد اصلی سازمان‌دهنده

سازمان دهنده

یکی از برگزارکنندگان ذخیره شده را انتخاب کنید یا یکی از زیر را درج کنید.بیشتر بخوانید

مثال: جان اسمیت

‫مثال: eg. +1 (234) 5678

مثال: info@tirgan.ca

مثال: https://tirgan.ca

پاک کردن تصویر

سازمان‌دهندگان دیگر

شما می‌توانید سازمان دهندگان اضافی به سازمان‌دهنده اصلی اضافه کنید.

مجموع محدویت‌های رزرو

If you want to set a limit to all tickets, uncheck this checkbox and put a limitation number.بیشتر بخوانیدRead About A Booking System

بلیت‌ها

زمان شروع :
زمان پایان :
قیمت

برای بلیط رایگان 0 را وارد کنید. فقط لطفا عدد وارد کنید.بیشتر بخوانید

برچسب قیمت

For showing on website. e.g. $15بیشتر بخوانید

Price per Date

فرم رزرو

 • چیدمان MEC Email حذف
 • چیدمان MEC Name حذف
 • چیدمان توافق

  حذف

  Instead of %s, the page title with a link will be show.

 • چیدمان متن

  حذف
 • چیدمان ایمیل

  حذف
 • چیدمان MEC Email حذف
 • چیدمان MEC Name حذف
 • چیدمان تلفن

  حذف
 • چیدمان تاریخ

  حذف
 • چیدمان فایل

  حذف
 • چیدمان ناحیه ی متن

  حذف
 • چیدمان چک باکس

  حذف
  • چیدمان دکمه رادیویی

   حذف
   • چیدمان کرکره

    حذف
    • چیدمان توافق

     حذف

     Instead of %s, the page title with a link will be show.

    • چیدمان پاراگراف حذف

     HTML and shortcode are allowed.

    • چیدمان حذف
    • هزینه

     مقدار

     Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentageبیشتر بخوانید

     مقدار

     Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentageبیشتر بخوانید

     Ticket Variations / Options

     قیمت

     گزینه قیمتبیشتر بخوانید

     Maximum Per Ticket

     Maximum Per Ticket. Leave it blank for unlimited.بیشتر بخوانید

     پیام برای بازبین‌ها

     بهای بلیت

     دسته‌بندی‌ها

     لیبل

     رنگ رویداد

     برچسب‌ها

     با حضور

     اتصال
     اشتراک در خبرنامه

     مشترک شوید

     ----- پرسشی دارید؟ در منابع راهنما جست و جو کنید