با ما ارتباط برقرار کن

تاریخ و زمان

:
:

It appears next to the event time on the Single Event Page. You can enter notes such as the timezone name in this field.

Repeating

:
:
Custom Days Repeating

Add certain days to event occurrences. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must match the initial date. بیشتر بخوانید

:label: x
 • First
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Second
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Third
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Fourth
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Last
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
زمان وقوع

این رویداد پس از تکرار خاصی به پایان برسد. به عنوان مثال اگر شما آن را به 10 تنظیم کرده باشید، رویداد پس از 10 تکرار به پایان برسد.بیشتر بخوانید

Countdown Method

قابلیت نمایش

Event Data

زمانبندی

اضافه کردن روز جدید برای برنامه. به عنوان مثال اگر رویداد شما چند روز است، شما می‌توانید یک برنامه مختلف برای هر روز اضافه کنید!

روز جدید

اضافه کردن یک ردیف برنامه زمانبندی ساعتی
با حضور

رویداد اصلی مکان

جایگاه فروشگاه

Choose one of saved locations or insert a new one.بیشتر بخوانید

مثال: تالار شهر

مثال: تالار شهر ، منهتن ، نیویورک

Latitude/Longitude

Latitude and Longitude are parameters that represent the coordinates in the geographic coordinate system. You can find your venue's Latitude and Longitude measurments via the link below. Get Latitude and Longitude

پاک کردن تصویر

مکان‌های دیگر

اگر دوست دارید، می‌توانید مکان‌های اضافی علاوه بر مکان اصلی انتخاب کنید.

رویداد اصلی سازمان‌دهنده

سازمان دهنده

Choose one of the saved organizers or insert a new one.بیشتر بخوانید

مثال: جان اسمیت

‫مثال: eg. +1 (234) 5678

مثال: info@tirgan.ca

مثال: https://tirgan.ca

eg. Website name or any text

پاک کردن تصویر

سازمان‌دهندگان دیگر

شما می‌توانید سازمان دهندگان اضافی به سازمان‌دهنده اصلی اضافه کنید.

  Discount per user roles

  Book All Occurrences

  Interval Options

  Show Booking Form Interval

  You can show the booking form only at certain times before the event starts. If you set this option to 30 then the booking form will open only 30 minutes before starting the event! One day is 1440 minutes.

  Automatic Approval

  Last Few Tickets Percentage

  صفحه سپاسگزاری

  بلیت‌ها

  ID: :i:
  زمان شروع :
  زمان پایان :
  Private Description

  The value can be displayed on the email notifications by placing the %%ticket_private_description%% placeholder into the email content.

  قیمت

  Only numbers are allowed; Enter only the price without any symbols or characters. Enter 0 for free tickets. بیشتر بخوانید

  برچسب قیمت

  How should the price be displayed in the booking module? Here you can insert the price with a currency symbol. e.g. $16 بیشتر بخوانید

  Minimum Ticket

  The minimum number of tickets a user needs to book.

  Maximum Ticket

  The maximum number of tickets a user can book.

  Stop selling ticket before event start.

  Price per Date

  فرم رزرو

  Per Attendee Fields
  • چیدمان MEC Email
  • چیدمان MEC Name
  • چیدمان توافق

   حذف

   Instead of %s, the page title with a link will be show.

 • چیدمان متن

  حذف
 • چیدمان ایمیل

  حذف
 • چیدمان MEC Email
 • چیدمان MEC Name
 • چیدمان تلفن

  حذف
 • چیدمان تاریخ

  حذف
 • چیدمان فایل

  حذف
 • چیدمان ناحیه ی متن

  حذف
 • چیدمان چک باکس

  حذف
  • چیدمان دکمه رادیویی

   حذف
   • چیدمان کرکره

    حذف
    • چیدمان توافق

     حذف

     Instead of %s, the page title with a link will be show.

    • چیدمان پاراگراف حذف

     HTML and shortcode are allowed.

    • چیدمان حذف
    • Fixed Fields
     • چیدمان متن %%booking_field_:i:%%

      حذف
     • چیدمان ایمیل %%booking_field_:i:%%

      حذف
     • چیدمان تلفن %%booking_field_:i:%%

      حذف
     • چیدمان تاریخ %%booking_field_:i:%%

      حذف
     • چیدمان ناحیه ی متن %%booking_field_:i:%%

      حذف
     • چیدمان چک باکس %%booking_field_:i:%%

      حذف
      • چیدمان دکمه رادیویی %%booking_field_:i:%%

       حذف
       • چیدمان کرکره %%booking_field_:i:%%

        حذف
        • چیدمان توافق %%booking_field_:i:%%

         حذف

         Instead of %s, the page title with a link will be show.

        • چیدمان پاراگراف حذف

         HTML and shortcode are allowed.

        • چیدمان حذف
        • هزینه

         مقدار

         Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentage بیشتر بخوانید

         مقدار

         Fee amount, considered as fixed amount if you set the type to amount otherwise considered as percentage بیشتر بخوانید

         Ticket Variations / Options

         قیمت

         گزینه قیمت بیشتر بخوانید

         Maximum Per Ticket

         Maximum Per Ticket. Leave blank for unlimited. بیشتر بخوانید

         SEO Schema

         Following statuses are for informing search engines (Google, bing, etc) about your events so they can manage your events better. Therefore you can use these statuses to be more Search Engine Friendly.

         For active events!

         If you postponed an event then you can use this status!

         If you cancelled an event then you should select this status!

         For the events that moved online!

         پیام برای بازبین‌ها

         بهای بلیت

         گزینه‌های ارزی

         ورود ارز

         Default value will be "currency" if you leave it empty.بیشتر بخوانید

         دسته‌بندی‌ها

         لیبل

         رنگ رویداد

         برچسب‌ها

         با حضور

         Insert name of one با حضور: Chris Taylor

         اتصال
         اشتراک در خبرنامه

         مشترک شوید