" />
با ما ارتباط برقرار کن
0

کنفرانس

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
مرداد ۱۳۹۸
کنفرانس تاریخچه روشتفکری در ایران

کنفرانس نگاهی به تاریخ و میراث روشنفکری در ایران

چهار دهه پس از انقلاب چگونه می توان نقش روشنفکران و اندیشمندان ایرانی در تاریخ تجدد ایران و فرآیند مناظره‌های دموکراتیک را مورد سنجش و بررسی قرار داد؟ این پرسش و بسیاری دیگر در میان موضوعات مورد بحث در کنفرانس یک روزه «تاریخچه روشنفکری ایران» است که توسط جشنواره تیرگان در روز ٢٧ جولای ٢٠١٩ برگزار می شود. ...
۰۵ مرداد
8:00 am - 3:30 pm
دانشگاه تورنتو
«انستیتو آموزشی میشنر»
هیچ رویدادی یافت نشد!
اتصال
اشتراک در خبرنامه

مشترک شوید

----- پرسشی دارید؟ در منابع راهنما جست و جو کنید